Zeeland Wonen springt in op de ontstane mogelijkheden op de Zeeuwse woningmarkt. Met oog voor de woningbehoefte, de schaal en woonwensen van de diverse doelgroepen. De producten niet alleen voor, maar ook met de consument ontwikkelen en hen daarbij optimaal ontzorgen.

Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en de vertaling naar nieuwe woonconcepten en architectonische samenhang is de uitdaging van Zeeland Wonen. Zeeland Wonen heeft de benodigde kennis en ervaring grotendeels in huis en waar nodig gaan we duurzame samenwerkingen aan met professionele partijen.


De ontwikkelingen bestaan zowel uit binnenstedelijke wonen, wonen voor starters, huur, levensloopbestendig wonen, wonen met zorg of combinaties hiervan.